پرسشنامه رهبری تحول گرا (MLQ) برنارد بس (پرسش نامه کارمندان)

پرسشنامه رهبری تحول گرا (MLQ) برنارد بس (پرسش نامه کارمندان)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه مذکور شامل ۲ بخش عمده می باشند:

  • سؤالات عمومی ( جمعیت شناختی): در سؤالات عمومی سعی شده که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با کارمندان جمع آوری گردد.
  • سؤالات تخصصی: در پرسشنامه کارمندان حاوی ۲۰ سؤال می باشد.

بعد از شناسایی نوع متغیرها، باید یکسری شاخص ها و سؤالاتی را که توسط محققان گذشته مورد تأیید قرار گرفته اند، جهت سنجش این متغیرها در جامعه  مورد نظر تعیین کرد. در جداول ۲-۳( متغیر مربوط به پرسش نامه کارمندان)، به نمایش گذاشته شده است.

پرسشنامه رهبری تحول گرا، پرسشنامه چندعاملی رهبری (MLQ) می باشد. این پرسشنامه برای اولین بار در تحقیقات برنارد بس (۱۹۸۵) بکار گرفته شد. این پرسشنامه شامل طیف کاملی از رهبری است که در این جا فقط رهبری تحول گرا مورد بحث قرار گرفته است.

جدول ۲-۳: مدل تحلیلی و ترکیب سوالات پرسش نامه کارمندان و متغیر مورد بررسی در هر سوال

ردیف متغیر ابعاد تعدادسوال شماره سوال
۱ رهبری تحول گرا رفتار آرمانی ۴ ۴-۳-۲-۱
ویژگی آرمانی ۴ ۸-۷-۶-۵
ترغیب ذهنی ۴ ۱۲-۱۱-۱۰-۹
انگیزش الهام بخش ۴ ۱۶-۱۵-۱۴-۱۳
توجه و ملاحظات فردی ۴ ۲۰-۱۹-۱۸-۱۷

 …

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نه + ده =

0