پرسشنامه رفتار، احساس و فکر ناکارآمد گارفنسکی و همکاران ۲۰۰۱

نام پرسشنامه: پرسشنامه رفتار، احساس و فکر ناکارآمد گارفنسکی و همکاران ۲۰۱۶

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه رفتار، احساس و فکر ناکارآمد گارفنسکی و همکاران ۲۰۱۶

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی واکنش های رفتاری، احساسی و فکری ناکارآمد در افراد است.طیف پاسخگویی آن از نوع دو گزینه ای بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه بلی خیر
امتیاز ۵ ۰

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.بدیهی است که این امتیاز دامنه ای از ۰ تا ۱۰۰ را خواهد داشت.

تفسیر نتایج

صرف داشتن این افکار الزاما به معنای اختلال روانی نیست. ولی این افکار بشدت فشارزا هستند و  شرایط مناسبی را در زندگی روزمره برای شکل گرفتن اختلالات روانی  مختلف فراهم می‌آورند.

اگر  در این تست نمره شما کمتر از ۱۵ است، جزء آدمهای خوشبختی هستید که زندگی را مدام به کام خود تلخ نمی‌کنید..

با رسیدن به نمرات بین ۲۰ الی ۳۰،  لازم است به فکر باشید و در رفتار خودتان تجدید نظر کنید.

به عباراتی که علامت زنده‌اید با دقت نگاه کنید و در مورد هر کدام از خود بپرسید: «چرا من این فکر، این احساس و یا اسن رفتار را دارم؟» و بعد برای تغییر آن حتما یک برنامه‌ریزی جدی کنید.

اگر نمره شما در این تست از ۳۰  به بالا است، باید واقعا به فکر بیافتید و جدا برای تغییر این افکار کاری بکنید.

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

12 + 14 =

0