پرسشنامه راهكارهاي غني سازي برنامه ريزي درسي درمدارس عادي ازديدگاه معلمان( زهراحسين زاده۱۳۹۰ )

پرسشنامه راهكارهاي غني سازي برنامه ريزي درسي درمدارس عادي ازديدگاه معلمان( زهراحسين زاده۱۳۹۰)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه محقق ساخته (زهراحسين زاده۱۳۹۰) كه شامل ۳۶ سوال مي­شود سوالهاي ۱- ۷  مربوط به سوال­هاي يك تا  سه پژوهش ميباشد و سوالهاي ۸تا۱۵ مربوط به سوالهاي  چهارم پژوهش ميباشد و سوالهاي ۱۵تا۲۵  مربوط به سوال پنچم پژوهش ميباشد و سوالهاي  ۲۵تا۳۶ مربوط به سوال پنجم پژوهش ميباشد. مقياس بکار رفته ،مقياس ليکرت ۵ گزينه­ای می­باشد که با عناوين خيلی کم ،کم ، متوسط، زياد و خيلی زياد مشخص شده اند.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × 3 =

0