پرسشنامه رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان

پرسشنامه رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در اين تحقيق از پرسشنامه با سوالات بسته استفاده شده است. در سوالات پرسشنامه مقياس ۵ نقطه اي استفاده شده است.

جدول۳-۲: طيف ليکرت بر اساس بیان مثبت گویه

کاملا موافقم موافقم بي نظرم مخالفم کاملا

مخالفم

۵ ۴ ۳ ۲ ۱

قابل ذکر است که در سوالات با جنبه​ی منفی، ارزش گذاری خانه های فوق معکوس خواهد شد.

پرسشنامه اين تحقيق شامل دو بخش اصلي مي باشد:

الف) مشخصات پاسخ دهنده: اين بخش از پرسشنامه مرتبط با ويژگيهاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان(شامل جنسيت، سطح تحصيلات، سن، درآمد، وضعیت شغلی)، نوع حساب و همچنین مدت زمانی که از خدمات این بانک استفاده می کنند مي باشد.

ب) سوالات مرتبط با متغيرهاي تحقيق: اين بخش از پرسشنامه متغيرهاي تحقيق را که شامل سه متغير اصلي و سیزده بعد مي باشند را اندازه گيري مي کند

تعداد سوال های مربوط به هر متغیر و منابع آن ها در جدول زیر آمده است.

جدول ۳-۳ : تعداد سوال های مربوط به هر متغیر و منابع آن ها

متغیر تعداد ابعاد تعداد سوال منبع
کیفیت خدمات ۴ ۱۳ پرسشنامه استاندارد سروکوال
ارزش ادراک شده ۵ ۱۳ پرسشنامه استاندارد شس
وفاداری مشتریان ۲ ۶ پایان نامه ای تحت عنوان بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده مشتریان با گرایش های رفتاری مشتریان (مطالعه موردی:موسسه اعتباری توسعه) (پاکروان، ۱۳۹۱)
رضایت مشتری ۲ ۶ پرسشنامه استاندارد مالواس
اعتماد ۳ ۹ بررسی تاثیرامنیت اینترنتی بر اعتماد، ریسک و پذیرش بانکداری آنلاین(مطالعه موردی: بانک صادرات) (سیاهسرانی، کجوری، ۱۳۹۱)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − چهارده =

0