پرسشنامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی (سروش خواه سراوانی۱۳۹۳)

پرسشنامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی(سروش خواه سراوانی۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه تحقيق حاضر از نوع محقق ساخته و داراي دو بخش پرسش هاي عمومي و اختصاصي  مي باشد:بخش نخست به جمع آوري اطلاعات جمعيت شناختي پاسخ دهندگان پرداخته است. و بخش دوم پرسشنامه شامل۴۰ پرسش مربوط به متغيرهاي مستقل تحقيق مي باشد. جهت اندازه گيري متغير زيرساخت از ۷ پرسش،(پرسش­های ۱لغایت۷) و جهت اندازه گیری بعد اتوماسیون اداری از ۱۰ پرسش (پرسش های ۸ لغایت ۱۷)،برای اندازه گیری شبکه و امکانات ارتباطی۱۰ پرسش( پرسش های ۱۸ لغایت ۲۷)، جهت اندازه گیری سیستم گزارشات مدیریت ۵ پرسش(پرسش های۲۸ لغایت ۳۲) و جهت اندازه گیری منابع انسانی پشتیبان  از ۷ پرسش(پرسش­های ۳۳لغایت۴۰) استفاده شد که سؤالات به صورت(بسته- پاسخ) بوده که مجموعه­اي از گزينه­ها را به آزمودني ها ارايه مي­دهد تا از ميان آن ها يکي را انتخاب نمايند.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

18 + یک =

0