پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر ۱۹۶۵

نام پرسشنامه : پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر ۱۹۶۵

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

این پرسشنامه ۲۰ سوالی بوده و عبارات ۱۰و۱۳و۱۴و۱۶و۱۸و۱۹ را مطابق امتيازبندي پرسشنامه امتياز بدهيد ولي عبارات ۱ و۲ و۳ و  ۴و۵ و ۶ و    ۷و ۸ و۹ و۱۱ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۷ و۲۰ را  برعكس امتيازبندي نماييد يعني به گزينه كاملا موافقم ۴ به موافقم ۳ و به مخالفم ۲ و در نهايت به كاملا مخالفم، ۱ امتياز تعلق مي گيرد. امتيازات عبارات را جمع ببنديد و نتيجه را ثبت كنيد. اگر امتياز حاصله بيشتر از ۴۰ باشد درگيري شغلي فرد زياد است و هر چه اين امتياز به ۸۰ نزديكتر شود درگيري شغلي فرد نيز زيادتر خواهد بود. در غير اين صورت شغل فرد بخش كوچكي از زندگي او را تشكيل مي دهد و درگيري شغلي چنداني ندارد.

پایایی و روایی این پرسشنامه توسط لادهل و همکاران (۱۹۶۵) به ترتیب ۹۲/۰ و ۸۵/۰ بدست آمده است که پایایی قابل قبولی می باشد.

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج + 8 =

0