پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y) 1960

نام پرسشنامه : پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y) 1960

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

مقیاس حالت- صفت اشپیلبرگر دارای۴۰ سئوال است از سئوال۱تا۲۰ خرده­مقیاس اضطراب حالت با چهار گزینه(به­هیچ­وجه،گاهی،‌عموما،خیلی­زیاد) واز سئوال۲۱ تا۴۰خرده­مقیاس اضطراب صفت با چهار گزینه (تقریبا،‌ هرگز،گاهی­اوقات، تقریباًهمیشه) شامل می­شود. مجموع نمره­های آزمون در هر مقیاس و درکل محاسبه وارزیابی می­گردد. در پژوهش عبدلی(۱۳۸۴)، این پرسشنامه در سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳ برروی ۴۹۲ دانش­آموز دبیرستانی شهرکرمانشاه هنجاریابی و مورد بررسی قرار گرفته است. اعتبار آزمون با استفاده از ضریب هماهنگی درونی برای هر دو خرده مقیاس بالاتر از ۸۰/۰بوده است. برای روایی سازه پرسشنامه نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد که آزمون اضطراب در هر دو مقیاس در دو عامل اضطراب و عدم اضطراب به ترتیب۲/۳۹ و ۲/۳۶ درصد واریانس را تبیین می­کند. درنهایت هردو پرسشنامه از کیفیت روانسنجی مناسبی برخوردار بوده­اند.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

11 + هجده =

0