پرسشنامه تمایل به مهاجرت(محمد باقر بالادستیان ۱۳۹۳ )

پرسشنامه تمایل به مهاجرت(محمد باقر بالادستیان( ۱۳۹۳ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

تمایل به مهاجرت از طریق ۷ سوال (۲۴ تا ۳۰) در طیف لیکرت در ۵ گزینه طراحی شده است. جمع نمرات مربوط به گویه های این شاخص میزان گرایش به مهاجرت را مشخص می­کند. نمره ۷ برابر است با کمترین میزان گرایش به مهاجرت و عدد ۳۵ نیز نشان دهنده بیشترین گرایش به مهاجرت در بین پاسخگویان است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × 3 =

0