پرسشنامه تمایل به ترک شغل (Zopiatis et al., 2014)

پرسشنامه تمایل به ترک شغل (Zopiatis et al., 2014)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

جدول ۳-۳) تفکیک سوالات پرسشنامه

متغیر منبع
  تمایل به ترک (Zopiatis et al., 2014)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

11 + هفده =

0