پرسشنامه تعهد سازمانی – پورتر و همکارن ۱۹۷۴

نام پرسشنامه : پرسشنامه تعهد سازمانی – پورتر و همکارن ۱۹۷۴

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه تعهد سازماني: اين ابزار مشخص مي سازد که فرد تا چه اندازه در قبال سازمان خود احساس مسئوليت مي کند. اين پرسشنامه توسط پورتر وهمکاران(۱۹۷۴)تدوين، و توسط انگل و پري(۱۹۸۱؛ به نقل از پاکاري، ۱۳۷۰) اصلاح گرديده است.

نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت می باشد.

در تحقیق عباسی (۱۳۸۴) پایایی و روایی آن به ترتیب ۸۸/۰ و ۸۶/۰ بدست آمد که از اعتبار حوبی برخوردار است.

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ده − هفت =

0