پرسشنامه تعهدسازمانی ” آلن و می یر” و ” مودای، استیرز و پورتر”

پرسشنامه تعهدسازمانی ” آلن و می یر” و ” مودای، استیرز و پورتر”

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال بوده و توسط درگاهی و همکاران  ۱۳۹۳ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

برای طراحی این بخش از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری به شمار می رود.

در طراحی این پرسشنامه، از پرسشنامه های تعهدسازمانی ” آلن و می یر” و پرسشنامه تعهد سازمانی ” مودای، استیرز و پورتر” نیز استفاده شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

15 − چهار =

0