پرسشنامه تبیین عوامل موثر بر تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری (جعفرزاده۱۳۹۲)

پرسشنامه تبیین عوامل موثر بر تمایل  بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری (جعفرزاده۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته مهندسی کشاورزی ـ توسعه روستایی

ابزار اصلی یعنی پرسشنامه شامل شش بخش به شرح زیر می‌باشد:

بخش اول –سوالات عمومی که شامل مشخصات عمومی و فردی، سابقه کار، میزان تحصیلات، مالکیت اراضی، شغل اصلی و میزان درآمد می‌باشد که با ده گویه سنجیده می‌شود.

بخش دوم -سوالات مربوط به میزان رضایت افراد از وضعیت فعلی مدیریت آبیاری می‌باشد که شامل توزیع عادلانه آب، میزان حقابه، وضعیت تاسیسات آبیاری و مسائل مدیریتی بوده و توسط پنج گویه سنجیده می‌شود.

بخش سوم– سوالات مربوط به نگرش افراد در خصوص مشارکت در مدیریت آبیاری می‌باشد که شامل منبع تامین هزینه تاسیسات آبیاری، توانایی بهره‌برداران در اداره امور آبیاری، لزوم مشارکت بهره‌برداران در اداره امور آبیاری، میزان حقابه و تاثیر مشارکت در بهبود زندگی بهره‌برداران بوده که توسط ۱۵ گویه مورد سنجش قرار می‌گیرد.

بخش چهارم– سوالات مربوط به ویژگی‌های شخصیتی افراد که شامل اعتماد به نفس، فردگرایی، تقدیرگرایی و مسئولیت‌پذیری بوده و با ۲۰ گویه سنجیده شده است.

بخش پنجم– سوالات مربوط به وجود امکان و بستر مشارکت که شامل پرداخت حقابه، شرکت در جلسات و کلاسهای آموزشی و نوع استفاده از آب می‌باشد که با هفت گویه سنجیده می‌شود.

بخش ششم– سوالات مربوط به تمایل افراد به مشارکت که شامل تمایل به نگهداری از تاسیسات، تعمیر تاسیسات، تشکیل تعاونی برای توزیع آب و تامین هزینه‌های آبیاری توسط بهره‌برداران بوده و توسط پنج گویه در قالب بلی و خیر سنجیده می‌شود.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شانزده − 7 =

0