پرسشنامه تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمان(بغدادی و همکاران ۱۳۹۳)

پرسشنامه تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران  بر عملکرد سازمان( بغدادی و همکاران ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال بوده و توسط بغدادی و همکاران ۱۳۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − 12 =

0