پرسشنامه بررسی کیفیت زندگی بیماران کلیوی نسخه ی ۱٫۳(KDQOL-SF) و پرسشنامه خاص برای مبتلایان به ESRD و تحت دیالیز توسط هایس وهمکارانش

پرسشنامه بررسی کیفیت زندگی بیماران کلیوی  نسخه ی ۱٫۳(KDQOL-SF) و پرسشنامه خاص برای مبتلایان به ESRD و تحت دیالیز توسط هایس  وهمکارانش

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

ابزارKDQOL-SF  نیز یک ابزار استاندارد شده خود گزارش­دهی است که شامل ۸ زیر مقیاس کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی و ۱۱ زیر مقیاس کیفیت زندگی مخصوص بیماری کلیوی است. ابزار کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی که به عنوان هسته عمومی KDQOL-SF است، همان پرسشنامه ۳۶ سوالی(SF-36) راند نسخه یک می باشد. این ابزار ۸ بعد عملکرد جسمی(۱۰ سوال)، محدودیت نقش ایجاد شده توسط مشکلات جسمی(۴ سوال)، محدودیت نقش ایجاد شده توسط مشکلات عاطفی(۳ سوال)، عملکرد اجتماعی(۲ سوال)، حس خوب بودن عاطفی(۵ سوال)، درد(۲ سوال)، خستگی و انرژی(۴ سوال)، درک سلامت عمومی (۵ سوال) و یک سوال کلی در زمینه سلامت فرد را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصله از این ابزار در نهایت در دو بخش PCS که شامل زیر مقیاس های عملکرد جسمی، محدودیت نقش جسمی، درد جسمی، درک سلامت عمومی می باشد و MCS که شامل زیر مقیاس های حس خوب بودن عاطفی، محدودیت نقش عاطفی، عملکرد اجتماعی و سرزندگی(خستگی و انرژی)است، طبقه بندی می شوند. بخش دوم ابزار KDQOL-SF بر روی موارد مرتبط با سلامت افراد مبتلا به بیماری کلیوی و تحت همودیالیز تمرکز می کند که تحت عنوان خلاصه اجزاء بیماری کلیوی[۱](KDCS) تقسیم بندی شده و شامل زیر مقیاس های: علایم(نشانه ها/ مشکلات)(۱۲ سوال)،تاثیر بیماری کلیوی بر روی زندگی (۸ سوال)، بار مسئولیت بیماری کلیوی(۴ سوال)، وضعیت شغلی(۲ سوال)، عملکرد شناختی(۳ سوال)، کیفیت تعامل اجتماعی(۳ سوال)، عملکرد جنسی(۲ سوال) ، خواب(۴ سوال) ، حمایت اجتماعی(۲ سوال)، دلگرمی دادن توسط کارکنان بخش دیالیز(۲ سوال) و رضایت بیمار(۱ سوال) می باشد. این ابزار به صورت خود ایفا تکمیل شده و مدت زمان تخمینی برای پاسخگویی به سوالات این پرسشنامه حدود ۳۰-۲۰ دقیقه است. در صورت عدم تمایل بیمار به تکمیل پرسشنامه توسط فرد دیگر، طبق توصیه مرکز غیر انتفاعی ارتقا دهنده سیاستهای عمومی از طریق تحقیق و آنالیز و گروه کار کیفیت زندگی بیماران کلیوی، پژوهشگر مجاز به انجام مصاحبه با بیمار خواهد بود

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 × سه =

0