پرسشنامه بررسی نقش عملکرد پلیس ۱۱۰ در نگرش مردم به احساس امنیت( اصفهانی۱۳۹۳)

پرسشنامه بررسی نقش عملکرد پلیس ۱۱۰ در نگرش مردم به احساس امنیت( اصفهانی۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

گرايش : جامعه شناسی

برای ساختن پرسشنامه جهت گردآوری داده های لازم، هرکدام از سؤالهای پرسشنامه در رابطه  با فرضیه های تحقیق تدوین شده است. هر تعداد از سؤالهای پرسشنامه برای اندازه گیری یکی از  فرضیه های تحقیق در نظر گرفته شد.

سوالات عمومی :  سئوالاتي در مورد جنسيت، سن، سطح تحصيلات، شغل و درآمد ماهیانه

سوالات اصلی : ۳۲ سئوال بسته است.در جدول (۳- ۲) تعداد سوالات مربوط به هر یک از مولفه های پرسشنامه ها و شماره سوالها درج شده است .

جدول (۳-۲) :  مولفه ها و سوالات تحقیق

ردیف مولفه ها سوالات تعداد سوالات
۱ امنیت اجتماعی ۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱ ۹
۲ اعتماد اجتماعی ۱۳-۱۲-۱۱-۱۰ ۴
۳ امنیت مالی ۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴- ۶
۴ امنیت جانی ۲۳-۲۲-۲۱-۲۰ ۴
۵ عملکرد پلیس ۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴ ۹

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × 3 =

0