پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری ( قنبری و همکاران ۹۳-۹۲)

پرسشنامه  عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری ( قنبری و همکاران ۹۳-۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط قنبری و همکاران ۹۳-۹۲ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.ترتیب سوالات به­کار رفته برای هر یک از این متغیرها در این پژوهش به صورت زیر است:

برند سازی داخلی: سوالات  ۱تا ۵

تعهد به برند  : سوالات ۶ تا۹

شفافیت اهداف برند  : سوالات ۱۰ تا ۱۴

سختی اهداف درک شده : سوالات ۱۵ تا ۱۸

وفاداری به برند : سوالات ۱۹ تا ۲۳

عملکرد برند در سطح کارکنان : سوالات ۲۴ تا ۲۷

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

6 + 2 =

0