پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری هویت اسلامی (رستگاری یزدی و همکاران )

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری هویت اسلامی  (رستگاری یزدی و همکاران  )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط رستگاری یزدی و همکاران  ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

پرسشنامه دارای  ۵۵ سوال بوده است و دارای یک سوال باز نیز بوده است .

این پرسشنامه شامل هویت اسلامی  در قالب پنج مولفۀ شناخت تاریخ و اسطوره های اسلام ، درک اصول دین ، شناخت فروع دین ، دوری از محرمات اسلام و علاقه به عمل به سفارشات اسلام  سنجیده شده است.

تاثیر عامل والدین در این شاخصها در سوالات ۱و ۲ روی این پنج عامل  با پنج سوال برای هر یک ( در مجموع ده سوال )و با زیر مولفه های تحصیلات و اعتقادات شخصی والدین سنجیده شده است .

تاثیر نظام آموزشی در سوالات ۳ و ۴ و ۵ با زیر مولفه های صلاحیت حرفه ای معلمان ، برنامه درسی و و وضعیت ظاهری ( معماری و تزئینات ) در قالب ۱۵ سوال سنجیده شده است .

تاثیر رسانه در سوالات ۶ ،۷ و ۸ با زیر مولفه های برنامه های تلویزیون ، اینترنت و رایانه و کتابهای خاص کودکان در قالب ۱۵ سوال سنجیده شده است.

تاثیر گروه های دوستانه (همسالان ) در سوال ۹ با پنج سوال سنجیده شده است .

تاثیر بازیها، در دو سوال ۱۰ و ۱۱  با دو زیر مولفه بازیهای سنتی و رایانه ای ، در قالب ۱۰ سوال سنجیده شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × 4 =

0