پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی انزوای اجتماعی دختران مجرد (السادات مدرسی یزدی و همکاران)

پرسشنامه عوامل اجتماعی، فرهنگی انزوای اجتماعی دختران مجرد (السادات مدرسی یزدی و همکاران)

رشته جامعه‌شناسی

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

ابزار گردآوری داده‌ها در این پایان نامه، پرسشنامه ای است که قسمت های مختلف آن از چند پرسشنامه استاندارد خارجی جهت سنجش سلامت اجتماعی، حمایت اجتماعی، برداشت از خود و نیز سوالات محقق ساخته تشکیل یافته است. این پرسشنامه توسط السادات مدرسی یزدی و همکاران ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

متغیرهای گوناگون در این پرسشنامه عبارت بوده اند از:

  1. برداشت از خود حمایت اجتماعی ۳٫ سلامت اجتماعی   ۴٫ تصورات  خانواده و خویشاوندان  ۵٫ باورهای جامعه  ۶٫ استقلال مالی  ۷٫ نوع تصوراز ازدواج
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × سه =

0