پرسشنامه بررسی علائم افسردگی در بیماران قلبی CDS (هر و همکاران ۱۹۹۲ )

پرسشنامه بررسی علائم افسردگی در بیماران قلبی  CDS (هر و همکاران ۱۹۹۲ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این بخش مربوط به پرسشنامه ۲۶ موردی CDS جهت بررسی علائم افسردگی در بیماران قلبی بود . این ابزار توسط هر[۱] و همکاران در سال ۱۹۹۲ مورد روان سنجی قرار گرفت که مشتمل بر ۲۶ سوال به صورت مقیاس ۷ درجه ای لیکرت ( از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) در هفت بعد (اختلال خواب، فقدان لذت، عدم اطمینان یا بی ثباتی، خلق، ادراک، ناامیدی، و عدم فعالیت) بود، بدنبال آن در مطالعه ای دیگر که وایس[۲] و همکاران در سال ۲۰۱۸ جهت اعتباریابی این ابزار انجام دادند این هفت بعد در ۶ بعد: فقدان لذت، خلق، ترس، ادراک، افکار خودکشی و اختلال خواب ادغام گردید . ۷ عبارت مربوط به فقدان لذت (۷-۱)، ۵ عبارت مربوط به خلق (۱۲-۸)، ۶ عبارت مربوط به ترس (۱۸-۱۳)، ۳ عبارت مربوط به ادراک (۲۱-۱۹)، ۳ عبارت مربوط به افکار خودکشی (۲۴-۲۲)، و ۲ عبارت مربوط به اختلال خواب (۱۶-۲۵) می باشند.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده + 11 =

0