پرسشنامه بررسی جامعه‌شناختی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان (یک مطالعه کیفی). کریم‌پور ۱۳۹۳

پرسشنامه بررسی جامعه‌شناختی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان (یک مطالعه کیفی). کریم‌پور ۱۳۹۳

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده و توسط سیّدموسی کریم‌پور ۱۳۹۳  ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × دو =

0