پرسشنامه بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی در جذب گردشگران ((احساس امنیت در گردشگران ))( منصوری ارگنه۱۳۹۳)

پرسشنامه بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی در جذب گردشگران ( منصوری ارگنه۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه توسط  بهرام منصوری ارگنه۱۳۹۳  ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.  در این پژوهش برای بررسی احساس امنیت در گردشگران از پرسش نامه ۲۰ سوالی با مقیاس ۵ گزینه ای طیف لیکرت به صورت خیلی خوب(۵) خوب (۴) متوسط(۳) کم (۲) خیلی کم (۱) استفاده شد و برای بررسی اقدامات کنترلی پلیس مصاحبه ای باز با فرماندهان ومسئولین پاسگاه های انتظامی که در برقراری امنیت عمومی در اماکن مورد مطالعه نقش فعال داشتند صورت گرفت.

 ….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

18 + نه =

0