پرسشنامه بررسي عوامل اجتماعي- رواني مؤثر بر ميزان مصرف خودسرانه‏ِي دارو( کريميان و همکاران۱۳۹۰)

پرسشنامه عوامل اجتماعي- رواني مؤثر بر ميزان مصرف خودسرانه‏ِي دارو( کريميان و همکاران۱۳۹۰)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۵۲ سوال بوده و توسط کريميان و همکاران۱۳۹۰   ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

18 − سه =

0