پرسشنامه بخش موجوديت كاركردها و وظايف دفتر مديريت پروژه( صالحي طالشي۱۳۹۳)

پرسشنامه بخش موجوديت كاركردها و وظايف دفتر مديريت پروژه( صالحي طالشي۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

با توجه به ۷ وظيفه‌اي كه براي دفتر مديريت پروژه در نظر گرفته شده است، جهت بررسي ميزان استفاده از خدمات و وظايف اين دفتر در پروژه مورد نظر هر وظيفه به زير وظيفه‌هايي تقسيم شد كه در بخش ۲-۲-۴-۱۸ به آن‌ها پرداخته شد. همان‌گونه كه در بخش يادشده اشاره گرديد، مبناي دسته‌بندي استفاده شده در اين پايان‌نامه براي كاركردها و وظايف دفتر مديريت پروژه و نيز پرسشنامه اين بخش، يك پايان‌نامه دكتري تحت حمايت [۱] PMIبوده است كه با توجه به جامعه آماري مدنظر در اين پايان‌نامه با اعمال تغييرات اندكي مورد استفاده قرار گرفته است. اين تغييرات شامل اضافه شدن وظيفه‌ي مديريت سبد پروژه و نيز افزايش تعداد سؤالات اختصاص داده شده به هريك از وظايف دفتر مديريت پروژه مي‌باشد.

سؤالات اين بخش در مقياس پنج‌گانه ليكرت طبقه‌بندي گرديد و از پاسخ‌دهندگان خواسته شد پاسخ خود به سؤالات را در محدوده خيلي زياد تا خيلي كم علامت‌گذاري نمايند. در نهايت مجموع ميانگين اين نمرات به عنوان نمره دفتر مديريت پروژه سازمان مورد مطالعه قرار گرفت.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × سه =

0