پرسشنامه انگیزه پیشرفت ادواردز

پرسشنامه انگیزه پیشرفت ادواردز

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

به منظور اندازه­گیری انگیزه پیشرفت در این پژوهش از مقیاس انگیزه پیشرفت «آزمون فهرست ارجحیت شخصی ادواردز استفاده شد که این فهرست در ایران توسط هومن (۱۳۶۷) ترجمه و هنجاریابی شده است .

همانطور که ذکر گردید مقیاس انگیزه پیشرفت شامل ۲۶ گویه است که در هر گویه دو عبارت آورده شده است که آزمون شونده­های این تحقیق پاسخ­های خود را در پاسخنامه با گذاشتن علامت (×) در قسمت «الف» یا «ب» ثبت می­کردند.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

15 + 10 =

0