پرسشنامه اعتمادبه مدیریت “جیک ساینگ “

پرسشنامه اعتمادبه مدیریت “جیک ساینگ ”

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامۀ اعتمادبه مدیریت توسط “جیک ساینگ ” طرح و تألیف شد که شامل ۱۶ سؤال و مولفه های اعتماد به مدیریت ، اعتماد شناختی و اعتماد عاطفی در این پرسشنامه مد نظر قرار گرفته است .

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × یک =

0