پرسشنامه اضطراب کتابخانه‌ای بوستيك (جوكار و طاهريان (۱۳۸۷))

پرسشنامه اضطراب کتابخانه‌ای بوستيك (جوكار و طاهريان (۱۳۸۷))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در پژوهشی جوكار و طاهريان (۱۳۸۷) با استفاده از مقیاس ۴۳ گویه‌ای اضطراب کتابخانه‌ای که در سال ۱۹۹۲ از سوی بوستیک ارائه شد، پرسشنامه‌اي مطابق با محیط‌های فرهنگی دانشگاه‌های ایران – كه ۳۸ گويه دارد- طراحي شد. برای پژوهش حاضر این پرسشنامه مجددا مورد بررسی قرار گرفت و گویه‌هایی كه به كتابخانه‌هاي ايران ارتباط نداشت و همچنين گویه‌هایی كه در كتابخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر و دانشگاه خليج فارس كاربردي نداشت، حذف شده است. اين پرسشنامه حاوي ۳۳ گویه مي‌باشد (۱۰ گويه از پرسشنامه بوستيك حذف شده است). بوستیک در پرسشنامه خود عوامل اضطراب‌زا را به پنج گروه کلی تقسیم‌بندی می‌کند (Bostick, 1992; Lee, 2019) .

بنابراين پرسشنامه اضطراب كتابخانه‌اي با ۳۳ گویه، مؤلّفه‌هاي اضطراب كتابخانه‌اي شامل عوامل ناشی از تعامل با کتابداران، عوامل عاطفی، نداشتن احساس راحتی در کتابخانه، نداشتن مهارت‌های کتابخانه‌ای، عوامل مکانیکی را اندازه‌گيري مي‌كند.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده − 8 =

0