پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود ۱۹۷۴

نام پرسشنامه : پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود ۱۹۷۴

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

مقياس اضطراب وجودي گود: اين مقياس را لورنس و كاترينا گود در سال ۱۹۷۴ در ۳۲ ماده ساخته‌اند. اين آزمون در پژوهش كنوني به روش آلفاي كرونباخ اعتباريابي گرديد، كه ضريب آلفاي خوبي برابر با ۸۸۸/۰ =α به دست آمد. هم‌ساني دروني اين پرسش‌نامه به روش دونيمه‌سازي نيز به دست آمد كه عبارت است از:

جدول ۲ ـ پايايي مقياس اضطراب وجودي به روش دونيمه‌سازي

آلفاي كرونباخ بخش اول ۷۲۱/۰
بخش دوم ۸۶۲/۰
هم‌بستگي بين دو فرم ۷۸۰/۰
ضريب اسپرمن ‌ـ براون ۸۷۶/۰
ضريب دونيمه‌سازي گاتمن ۸۶۸/۰

هالت در سال ۱۹۹۴ به منظور مطالعة روايي مقياس اضطراب وجودي اقدام به پژوهشي با نمونة آماري ۴۴۷ نفر كرد. يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد كه اين پرسش‌نامه با آزمون‌هاي هدفمندي در زندگي پيگردي اهداف معرفتي و افسردگي، روايي همگرا و واگراي مطلوبي دارد. هم‌بستگي كل ۶۶/۰ بود كه نشان از قدرت روايي بالاي اين آزمون دارد. (غباری بناب و همکاران، ۱۳۸۲).

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × چهار =

0