پرسشنامه استراتژی نگهداشت منابع انسانی( مقیمی)

پرسشنامه استراتژی نگهداشت منابع انسانی(مقیمی)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در جدول۳-۲ سؤالات پشتيباني کننده متغيرها بيان شده است.

جدول۲-۳ : سؤالات پشتيباني کننده هريک از متغيرها

متغیر ابعاد سوالات منبع
استراتژی نگهداشت منابع انسانی جبران خدمات ۱۰-۱ مقیمی

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده − دو =

0