پرسشنامه احساس مثبت به همسر الری و همکاران (PFQ) 1975

نام پرسشنامه : پرسشنامه احساس مثبت به همسر الری و همکاران (PFQ) 1975

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

این پرسشنامه توسط کی.دانیل. الری، فرانسیس فینچام ، و هیلاری ترکویتز ساخته شد دارای ۱۷ سوال است که در سال ۱۹۷۵ ساخته شد. پایایی آزمون از طریق آزمون مجدد با فاصله ۱ تا ۳ هفته ۹۳/۰، و ضریب همبستگی با پرسشنامه رضایت زناشویی ۷/۰ گزارش شده است. (توکونیز و الیری، ۱۹۸۱).

پرسشنامه دارای ۲ بخش است که بخش اول شامل ۸ سوال که با اعداد ۱ (برای احساس شدیدا منفی) تا ۷ (برای احساس شدیدا مثبت) مشخص می شود.

بخش دوم شامل ۹ عبارت است. و به همان صورت بالا نمره گذاری می شود. PFQ  توسط مظاهری و پوراعتماد (۱۳۸۰) ترجمه شده است و همسانی درونی آن را ۸۹/۰ محاسبه کرده است.

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده + 1 =

0