پرسشنامه آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه (شاهملکی سال ۹۳)

پرسشنامه آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه  (شاهملکی سال ۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال بوده و توسط شاهملکی ۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن توسط افراد متخصص  تأیید شده است.

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

7 − شش =

0