پرسشنامه آزمون سنجش خلاقیت دکتر عابدی

پرسشنامه آزمون سنجش خلاقیت دکتر عابدی

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این آزمون در ایران در سال ۱۳۷۲ توسط دکتر عابدی ساخته شده است که شامل  ۶۰ سوال  سه گزینه ای و بالاترین نمره ۱۰۰ می باشد. در پژوهش مورد نظر فقط در حیطه خلاقیت در درس فیزیک ،فقط خرده آزمون سیالیت  از دانش آموزان به عمل آمد که شامل ۱۸ سوال سه گزینه ای بود که سوالات و گزینه ها به صورتی که با درس فیزیک مرتبط باشد تغییر یافت و به گزینه ها به ترتیب ، گزینه الف ۱ نمره ،گزینه ب ۲ نمره و گزینه ج ۳ نمره تعلق گرفت در نتیجه بالاترین نمره در آزمون مورد نظر ۵۴ می باشد  .

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

8 − 4 =

0