پرسش¬نامه سیاستهای ارزیابی عملکرد (پوون (۲۰۱۳))

پرسش­نامه سیاستهای ارزیابی عملکرد(پوون (۲۰۱۳))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

سیاست­های ارزیابی عملکرد در این تحقیق دارای دو مولفه است و برای سنجش آن از پرسشنامه ۱۵ پوون (۲۰۱۳) (سوالات ۱ الی ۱۵) و از روش پنج درجه­ای لیکرت (از ۱= کاملاً مخالفم تا ۵=کاملاً موافقم) استفاده شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده − شانزده =

0