پاورپوینت آماده:مفهوم بنيادي در امنيت شبكه

پاورپوینت آماده:مفهوم بنيادي در امنيت شبكه

(۲۱اسلاید)

واژه  FIREWALLيا ديوارآتش اولين باربه ديوارهاي نسوزي

اطلاق شد كه درون ساختمانها به منظورجلوگيري از گسترش آتش

سوزي احتمالي به كار ميرفت.ديوارآتش واژه اي است براي توصيف نرم افزار ياسخت افزاري كه معمولادرنقطه اتصال يك شبكه داخلي بامحيط خارج قرارمي گيردتاترافيك شبكه اي ردوبدل شده ميان اين دوراكنترل كنند.

  • فايروال ميتواند كل ترافيك بين دوشبكه رابازرسي كند
  • فايروال ميتواندترافيك ورودي وخروجي رافيلتركند
  • فايروا ل ميتواند كليه تلاشهايي كه جهت اتصال به شبكه خصوصي صورت ميگيرد راگزارش كندودرصورت نفوذ بيگانه اعلان خطركند
  • فايروال ميتواندبسته هاي ارسالي رابرپايه آدرس مبداومقصدوشماره پورت و…جداكند
  • ………………..
  • ………………….
  • …………………….
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0