ویژگیهای ضد اکسایشی و ترکیب فلانوئید بذر کنوپدیوم کوینوا(chenopodium quinoa)ی کشت شده درژاپن

Antioxidative properties and flavonoid composition of Chenopodium quinoa seeds cultivated in Japan (2019)

ویژگیهای ضد اکسایشی و ترکیب فلانوئید بذر کنوپدیوم کوینوا(chenopodium quinoa)ی کشت شده درژاپن

– توضیحات: ۷ صفحه انگلیسی، ۱۶ صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

برای ارزیابی مزایای مغذی بذر کوینوای کشت شده در ژاپن , ویژگیهای ضداکسایشی و ترکیب فلانوئید آن تعیین شده و  با داده های مربوط به غلات مرسوم و شبه غلات از قبیل  بذر کوینوای امریکای جنوبی مورد مقایسه گردید. فعالیتهای ضد اکسایشی این دانه ها در برابر  ریشه های DPPH بمیزان شدیدی با محتوای فنولیک نمونه تست شده مرتبط بوده است. عصاره خام بذر کوینوای کشت شده در ژاپن نسبت به نمونه امریکای جنوبی و دیگر بذرها به استثنای گندم سیاه  , تاثیرات ضداکسایشی بیشتری را از خود به نمایش گذاشته است.چهار گلی کوزید فلاونلی از بذر کوینوای ژاپنی شناسایی و مجزا شد و ترکیب شیمیایی فلاونوید آن بوسیله تعیین کمی مورد ارزیابی قرار گرفت–) quercetin  وkaempferol 3-O-(200,600-di-O-a-rhamnopyranosyl)-b-galactopyranosides

(۱ and 4) , quercetin 3-O- (200,600-di-O-a-rhamnopyranosyl) – b – glucopyranoside (2),

quercetin3-O-(200-O-b-apiofuranosyl-600-O-a-rhamnopyranosyl)-b-galactopyranoside (3)).تریوزید ۲ بار اول از بذر کوینوا جدا شد. این گلی کوزید در  عصاره هیچ یک از دانه های تست شده وجود نداشت بجز کوینوا. میزان گلیکن کورستین کوینوای ژاپنی بالاتر از بذر امریکای جنوبی و گندم سیاه بوده است. میزان کورستین و کائیمپفرول تشکیل در هیدرولیز اسیدی در کوینوا بیش از گیاهان خوراکی مرسوم بوده است. بذر کوینوای کشت شده در ژاپن موثرترین ماده غذایی مفید بوده است – بر این اساس که منبع  ضد اکسیدانی و فلاوونوئید بیواکنیو در میان غلات و شبه غلات بوده است.

 

کلیدواژه ها:

کنوپدیوم کوینوای ویلید – گلیکوزید فلاوونول- کویرستین – کائمپفرول – هیدرولیز اسیدی – میزان کلی فنولیک – DPPH – ماده غذایی کارکردی.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۱۰۰۰ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سیزده − دوازده =

0