همکاری درون سازمانی و نوآوری شرکت: مشخص کردن نقش محیط سازمانی

Interorganizational collaboration and firm innovativeness: Unpacking the role of the organizational environment (2015)

همکاری درون سازمانی و نوآوری شرکت: مشخص کردن نقش محیط سازمانی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0