نام پرسشنامه : پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

نام پرسشنامه : پرسشنامهسنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

  روایی و پایایی: ندارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان حس اجتماعی شدن در دانش آموزان است. طیف پاسخگویی آن از نوع طیف شش گزینه ای  بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه الف ب ج د و ه
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

 

 

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. امتیازات بالاتر نشان دهنده احساس اجتماعی شدن بیشتر در فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.

روایی و پایایی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روایی و پایایی این پرسشنامه در دسترس نیت. لذا توصیه ما این است که در هنگام استفاده از آن روایی و صوری و محتوایی آن به تاییذ چند تن از اساتید مربوطه رسیده  و نیز برای محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ در نرم افزار spss استفاده نمائید.

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج − پنج =

0