مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- کراون ۱۹۶۰

نام پرسشنامه : مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- کراون ۱۹۶۰

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

مقیاس آزمون پذیرش اجتماعی توسط مارلو و کراون به منظور سنجش میزان پذیرش اجتماعی افراد ساخته شد. گروهی از انسان ها همیشه مطابق با نظرات و اعتقادات خود صحبت می‌کنند. اگر از آنها در مورد موضوعی سئوال شود باصداقت به سئوالات پاسخ می‌دهند، در عقاید خود ثابت قدم هستند و تحت هر شرایطی پاسخ یکسان به سوالات می‌دهند، حتی اگر پاسخ های آنها طرد اجتماعی به دنبال داشته باشد.گروهی دیگر طوری حرف می‌زنند که مورد تایید دیگران قرار بگیرند. اگر از آنها در مورد موضوعی سؤالی شود طوری پاسخ می‌دهند که فکر می‌کنند دیگران دوست دارند آن طور پاسخ داده شود. سعی می‌کنند با قواعد و هنجارهای اجتماعی سازگاری نشان دهند و از طرد اجتماعی در امان بمانند.

 

مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- کراون یکی از معتبرترین مقیاس‌های سنجش پذیرش اجتماعی است. این آزمون دارای ۳۳ عبارت است و آزمودنی باید با انتخاب یکی از گزینه‌های بلی یا خیر موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات آن را مشخص نماید. پاسخ های آزمودنی‌ها به وسیله کلید مقیاس تطبیق داده می‌شود و جمع مطابقت پاسخ ها با کلید مقیاس نتیجه کلی را برای هرفرد مشخص می‌کند.

تفسیر و نمره گذاری مقیاس پذیرش اجتماعی

پاسخها را با کلید تطبیق دهید و سپس نمره گذاری کنید و بعداز آن با سه طبقه  زیر تفسیر نماید :

 

۱-ص  ۲-ص  ۳-غ    ۴-ص  ۵-غ  ۶-غ   ۷- ص   ۸- ص    ۹- غ   ۱۰- غ   ۱۱- غ   ۱۲- غ   ۱۳-ص    ۱۴-غ   ۱۵-غ   ۱۶-ص   ۱۷-ص    ۱۸-ص    ۱۹-غ    ۲۰- ص   ۲۱-ص   ۲۲-غ   ۲۳- غ   ۲۴-ص     ۲۵-ص    ۲۶- ص    ۲۷- ص   ۲۸- غ    ۲۹- ص     ۳۰- غ   ۳۱-ص   ۳۲- غ   ۳۳-ص

نمرات بدست آمده از آزمون رادر سه طبقه مورد تفسیر قرار می دهند:

۱-  گروهی که پذیرش اجتماعی پایینی دارند: این گروه را کسانی تشکیل می دهند که نمره آزمون آنها بین صفر تا ۸  باشد وتقربیا یک وششم اشخاص در این محدوده قرار دارند. احتمال دارد این گروه به خاطر صداقت در پاسخگوئی حاضر به عدم پذیرش اجتماعی باشند.

۲-  گروه متوسط: کسانی که نمرات آنها بین ۹-۱۹ است ، در این گروه قرار می گیرند و تقربیاً حدود دو وسوم اشخاص (۶۸%) اشخاص را شامل می شوند . آنها بطورمتوسط به پذیرش اجتماعی توجه می کنند. احتمال دارد رفتار واقعی آنها در مجموع با قواعد و هنجارهای اجتماعی مطابقت داشته باشد.

 

۳-  گروه با پذیرش اجتماعی بالا: این گروه را اشخاصی تشکیل می دهند که نمره آنها بین  ۲۰-۳۳ بدست می آورند و تقربیاً یک وششم اشخاص جامعه را شامل می شود. این افراد طوری به سئوآلات پاسخ می دهند که از طردهای مردم در امان باشند . وطبق قواعد و هنجارهای اجتماعی رفتار می کنند.

روایی و پایایی مقیاس پذیرش اجتماعی

در تحقیق شرف الدین ( ۱۳۸۹ ) برای تعیین پایایی مقیاس یاد شده نیز از دو روش آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن مقیاس استفاده شده است که به ترتیب برابر۰/۷۰ و ۰/۶۷ مى باشد و بیانگر ضرایب قابل قبول می باشد. از نظر اعتبار و روایی نیز این مقیاس با سایر ابزارهاى روانشناختى که براى اندازه گیرى پذیرش اجتماعى طراحى شده است همبستگى بالا و قابل قبول نشان داده است (ثمرى ولعلى فاز، ۱۳۸۴).

آزمون پذیرش اجتماعی :

گروهی از انسانها همیشه مطابق با نظرات و اعتقادات خود صحبت می کنند . اگر از آنها در مورد موضوعی سوال شود با صداقت به سوالات پاسخ می دهند ، در عقاید خود ثابت قدم هستند و تحت هر شرایظی پاسخ یکسان به سوالات می دهند حتی اگر پاسخهای آنها طرد اجتماعی به دنبال داشته باشد . گروهی دیگر طوری حرف می زنند که مورد تایید دیگران قرار بگیرند . اگر از آنها در مورد موضوعی سوال شود طوری پاسخ می دهند که فکر می کنند دیگران دوست دارند آن طور پاسخ داده شود .
حرف زدن و رفتار کردن مطابق انتظارات دیگران را پذیرش اجتماعی می نامند .

یکی از تستهایی معروف برای سنجش پذیرش اجتماعی پرسشنامه حاضر هست که توسط ” کروان ” و ” مارلو ” ساخته شده . با پاسخگویی به این پرسشنامه می توانید به تمایل خودتان به مورد پذیرش اجتماعی بودن پی ببرید .
این تست مخصوص افراد بالای ۱۶ سال هست .

 

 

 

منبع

شرف الدین. ف. (۱۳۸۹). اعتبار و روایی مقیاس پذیرش اجتماعی. مجله دانشگاه علوم پژکی تهران. دوره پنجم، شماره ۲٫
 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

15 + نه =

0