مقیاس عزت نفس روزنبرگ ۱۹۶۵

نام پرسشنامه : مقیاس عزت نفس روزنبرگ ۱۹۶۵

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

مقیاس عزت نفس روزنبرگ: در این پژوهش برای اندازه­گیری عزت نفس از مقیاس عزت نفس روزنبرگ استفاده شد (۲۲). این مقیاس دارای ۱۰ ماده است که احسا­س­های کلی ارزش یا پذیرش خود را بصورت مثبت بیان می­کند. پاسخ سؤالات بصورت لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم دسته­بندی شده است. در سؤالات منفی نمره­گذاری بصورت معکوس است.

شاین بر اساس یک نمونه کره­ای ضریب آلفای ۷۱/۰ تا ۷۳/۰ را برای مقیاس گزارش کرد (۲۳).

رجبی و بهلول پایایی و روایی خوبی را برای پرسشنامه به دست آوردند، و گزارش کردند که این مقیاس برای فعالیت­های بالینی و پژوهشی در ایران مناسب است (۲۴).

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده − 15 =

0