مقیاس سنجش اضطراب کتل ۱۹۷۰

نام پرسشنامه : مقیاس سنجش اضطراب کتل ۱۹۷۰

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

ویژگی های روانسنجی

مقیاس سنجش اضطراب کتل شامل۴۰ سؤال و یکی­ از موثرترین ابزاری است که به صورت یک پرسشنامه کوتاه، برای سنجش اضطراب فراهم آمده است. این پرسشنامه می­تواند مکمل تشخیص بالینی ونتیجه­ای عینی با هدف­های پژوهشی به دست دهد. هر سئوال این مقیاس دارای سه پاسخ است که آزمودنی پاسخی که با وضعیتش سازگاری دارد.
برمی­گزیند. از مجموع نمره­های۲۰ سئوال اول اضطراب پنهان و مجموع نمره­های ۲۰ سئوال دوم اضطراب آشکار و درکل نمره اضطراب­کلی را نشان می­دهد. این مقیاس در سال ۶۸-۱۳۶۷ توسط دادستان و دیگران در جمعیت دانشجویی هنجاریابی شده است. در این هنجاریابی ۲۴۸۹۴ دانشجو مورد ارزیابی قرار گرفته اند (کراز،‌۱۳۸۶). اعتبار این آزمون که از طریق اجرای مجدد آن و به دفعات متعدد صورت گرفته همیشه بالاتر از ۷۰/۰بوده است و قابلیت تمایز بین افراد مضطرب وطبیعی را دارد (گنجی،‌۱۳۷۹).

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار × چهار =

0