مقیاس درجه بندي افسردگی هامیلتون HRSD 1960

نام پرسشنامه : مقیاس درجه بندي افسردگی هامیلتون HRSD 1960

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

برای پرسش نامه افسردگی ضریب همبستگی ۶۵/۰ (توزنده جانی، ۱۳۷۲). و ۶۶/۰ (فتی، ۱۳۷۰) و ضریب پایایی ۸۹/۰ غرایی (۱۳۷۲). گزارش شده است. پرسشنامه افسردگی هامیلتون یک علامت به شمارمی آید.

نمره گذاری:

هر یک از علایم دارای مقیاس درجبندی ۰-۲، ۰ تا ۳ و ۰ تا ۴ می باشد که براساس لیکرت نمره گذاری می شوند.

منابع

توزنده جانی، حسن (۱۳۷۲). مقایسه کارایی کنترل اضطرا- دارو درمانی و ترکیب آنها در درمان مبتلایان به اختلال اضطرا ب. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انستیتو روانپزشکی تهران.

 

غرایی، بنفشه (۱۳۷۲). بررسی پار های از الگوهای شناختی در بیماران مبتلا به همبودی اضطراب و افسردگ ی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انستیتو روانپزشکی تهران.

 

فتی، لادن (۱۳۷۰).مقایسه کارایی رویارویی توأم با جلوگیری از پاسخ کلومیپرامین و ترکیب این دو روش در درمان اختلال وسواس فکر ی- عملی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انستیتو روانپزشکی تهران.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 + 4 =

0