مقیاس خود پنداره کودکان پیرز – هریس۱۹۶۹

نام پرسشنامه : مقیاس خود پنداره کودکان پیرز هریس۱۹۶۹

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

آزمون خودپنداره پیرز-هاریس

این پرسشنامه شامل ۸۰ سؤال است و برای سنجش خودپنداره نوجوانان هنجاریابی شده است که نشان می­دهد نوجوانان درباره خود چه عقیده­ای دارند. این مقیاس ممکن است به صورت فردی یا گروهی اجرا شود. پاسخ هر گویه آزمون بصورت دو بخش بله یا خیر طرح شده است. در همه سوالات در مورد نظر افراد نسبت به خودشان از آنها سوال می­شود. از نوجوانان خواسته می­شود هر عبارتی را که درباره آنها صدق می­کند با علامت () نشان دهند. در این آزمون فرض شده که خودپنداره بعد واحدی نیست و ۶ زیرمقیاس برای آن پیش­بینی شده است:۱- رفتار ۲- وضعیت مدرسه و وضعیت شناختی و ذهنی ۳- ظاهر و ویژگی فیزیکی ۴- اضطراب ۵- محبوبیت ۶- شادی و رضایتمندی.

در این پژوهش از نمره کل این آزمون که شامل مجموع ابعاد ذکر شده است، استفاده خواهد شد.

ضریب پایایی این پرسشنامه توسط اسدی (۱۳۷۴)، ۹۲/۰ و روایی ۸۷/۰ گزارش شده است.

 

منبع

اسدی، محمد (۱۳۷۴). هنجار يابي آزمون خودپندار پيرز هاريس در نزد دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي استان كرمان. پژوهش­های روان­شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

17 − 14 =

0