مقیاس اتیسم ¬بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران ۲۰۰۱

نام پرسشنامه : مقیاس اتیسم ­بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران ۲۰۱۶

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

معرفی مقیاس اتیسم ­بهر بزرگسال – نسخه پارسی

این مقیاس برای بررسی علایم زیرآستانه­ای اختلالات اتیستیک در بزرگسالان بهنجار ( طیف سنی ۱۶ سال به بالا) ، توسط بارون کوهن، س[۱].، ویل رایت، س[۲].، اسکینر، ر[۳].،  مارتین، ج[۴].، و کلوبلی، ی[۵].  (۲۰۱۶)، در مرکز مطالعات اتیسم[۶] در کمبریج[۷] تهیه شده است. نسخه­ی پارسی این مقیاس ، پس از کسب اجازه از پرفسور بارون کوهن، در مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک- تهران[۸] و گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی[۹] آماده شد. این نسخه در سایت مرکز مطالعات اتیسم کمبریج گذاشته می­شود تا مورد استفاده­ی کلیه پژوهشگران پارسی زبان خارج از ایران قرار گیرد. بعلاوه، ویرایش پارسی مقیاس در اختیار موسسه روان­تجهیز قرار می­گیرد تا دسترسی پژوهشگران علاقمند به حیطه­ی اختلالات اتیستیک، به این مقیاس تسهیل شود.

این مقیاس شامل۵۰ عبارت است. در مقابل هر عبارت چهار گزینه وجود دارد که توسط شخص تکمیل می­شود.

پایایی نسخه فارسی این پرسشنامه ۸۲/۰ بدست آمد. آلفای کرونباخ برای همخوانی درونی کل آیتم ها با یکدیگر ۷۶/۰ و با نمره کل ۷۹/۰  بدست آمد. (نجاتی صفا و همکاران، ۱۳۸۲).

منبع

نجاتی صفا، علی اکبر، کاظمی، محمد رضا، علاقبندراد، جواد، ویژگیهای اوتیستیک در جمعیت بزرگسال: شواهدی برای فرضیه پیوستار اوتیسم. تازههای علوم شناختی، سال ۵، شمارۀ ۳٫

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Skinner, R., Martin, J., & Clubley, E. (2016). The Autism Spectrum Quotient (AQ): Evidence from Asperger Syndrome/high functioning autism, males and females, scientists and mathematicians. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31, 5-17.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

[۱] Baron-Cohen, S.

[۲] Wheelwright, S.

[۳] Skinner, R.

[۴] Martin, J.

[۵] Clubley, E.

[۶] Autism Research Centre

[۷] Cambridge

[۸] Centre for the Treatment of Autistic Disorders, Tehran

[۹] Department of Psychology, Shahid Beheshti University, G.C.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 − سیزده =

0