مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,مدیریت روابط مشتریان (افراد، روند و فناوری) و فرهنگ سازمانی در هتل‌ها کدام یک از ویژگی‌ها از همه مهم‌تر هستند؟

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,مدیریت روابط مشتریان (افراد، روند و فناوری) و فرهنگ سازمانی در هتل‌ها کدام یک از ویژگی‌ها از همه مهم‌تر هستند؟

Customer relationship

management (people, process and

technology) and organisational

culture in hotels

Which traits matter? (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

11 + 12 =

0