مقاله بیس پایان نامه: مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان: مطالعه ی موسسات آموزش عالی (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان: مطالعه ی موسسات آموزش عالی (۲۰۱۷)

Knowledge management and employee empowerment: A study of higher education institutions (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 − 2 =

0