مقاله بیس پایان نامه: تأثیر موسیقی درمانی بر خلق و خوی، زبان، رفتار، و مهارتهای اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم: بررسی یک متاآنالیز (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: تأثیر موسیقی درمانی بر خلق و خوی، زبان، رفتار، و مهارتهای اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم: بررسی یک متاآنالیز (۲۰۱۷)

Effects of music therapy on mood, language, behavior, and social skills in children with autism: A meta-analysis (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 + 4 =

0