مسائل اجتماعی زنان ـ آسیب شناسی زنان

مسائل اجتماعی زنان ـ اشتغال ،تحصیلات ،تولید کالاهای فرهنگی ،آسیب شناسی زنان

(۳۴ صفحه ورد)

چکیده

تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی پس از انقلاب اسلامی ایران ،زندگی زنان را به عنوان نیمی از جمعیت کشور دستخوش تغییرات شگرفی کرده است.پژوهشنامه حاضر با نگاه به وضعیت کنونی زنان ،توانمندی ها ،منابع،فرصت ها و چالش های آنان ،برآن است تا نگاه نزدیک تری به زنان در بستر تحولات ملی و فرا ملی با توجه به مختصات مولفه هایی چون اشتغال ،تحصیلات ،تولید کالاهای فرهنگی ،آسیب شناسی زنان و جهانی شدن داشته باشد.
وضعیت اجتماعی زن در ایران باستان

بی شک وضع اجتماعی زن در هیچ دوره و تاریخی از وضع عمومی آن جامعه مجزا نیست. لذا در مورد وضع اجتماعی و حقوقی زن در ایران باستان از قدیم ترین ادوار تا پایان ساسانیان را باید مورد مطالعه قرار داد. بدون تردید سرزمین ایران یکی از قدیمی ترین و کهن ترین مراکز زندگی بشر بوده است

و اسناد و مدارک در مورد شناسایی وضع زن و همچنین مرد چه در ایران و چه در جاهای دیگر بسیار نارسا و ناچیز است. به طور کلی بررسی نخستین جوامع بشر و ملت ها و اقوام گوناگون ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0