مسئولیت اجتماعی شرکت ها: چه چیزی مدیریت را تحریک به افشا می کند؟

Corporate social responsibility: what motivates management to disclose? (2014)

مسئولیت اجتماعی شرکت ها: چه چیزی مدیریت را تحریک به افشا می کند؟

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0