مردم‌شناسی

مردم‌شناسی

(۱۸ صفحه ورد)

فهرست مندرجات

 • ۱ تعریف
 • ۲ انسان‌شناسی یا مردم‌شناسی
 • ۳ آغاز علم مردم‌شناسی
 • ۴ هدف
 • ۵ شاخه‌ها
  • ۵.۱ مردم‌شناسی جسمانی )کالبدی(
  • ۵.۲ مردم‌شناسی فرهنگی
 • ۶ نظریه‌ها و مکاتب
  • ۶.۱ مکتب تکاملی )تطورگرایی(
  • ۶.۲ مکتب اشاعه
   • ۶.۲.۱ آلمان
   • ۶.۲.۲ انگلیس
   • ۶.۲.۳ ایالات متحده امریکا
  • ۶.۳ مکتب کارکردگرایی )فونکسیونالیزم(
  • ۶.۴ مکتب ساخت گرایی
 • ۷ روش تحقیق
  • ۷.۱ روش پهنانگر
  • ۷.۲ روش ژرفانگر
 • ۸ مردم‌نگاری
 • ۹ ارتباط با سایر علوم
 • ۱۰ مردم‌شناسی در ایران
  • ۱۰.۱ مردم‌شناسی پیش از اسلام
   • ۱۰.۱.۱ مردم‌شناسان غیر ایرانی
   • ۱۰.۱.۲ مردم‌شناسان ایرانی
  • ۱۰.۲ مردم‌شناسی در ایران دوره اسلامی
 • ۱۱ جستارهای وابسته
 • ۱۲ منابع

 

 

مردم‌شناسی

مردم‌شناسی(به انگلیسی: anthropology) يا Ethnologie کاربرد سنت فرانسوی آن است که در مکاتب امریکایی و انگلیسی به «انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی Anthropologie Sociale et Culturelle» تعبیر می‌شود. در زبان انگلیسی «انسان‌شناسی Antropologie» مطالعه انسان، در زبان فرانسه «مردم‌شناسی Ethnologie» مطالعه اقوام و در زبان آلمانی «ولکرکاند Volkerkunde» مطالعه اقوام ابتدایی است. مردم‌شناسی از جمله علوم اجتماعی عام است که به علم مطالعه زندگی انسان در مراحل ابتدائی تعریف شده‌است و جنبه‌های گوناگون انسان‌شناسی و فرهنگ‌شناسی را مورد توجه قرار می‌دهدآنچه مردم‌شناسی کنونی را از دیدگاه‌های کهن جدا می‌سازد و میان این دو مرز می‌کشد، همانا روش تحقیق علمی است. مردم‌شناسی علم است و از این رو قادر به …………………….

……………………………………………………………………………………

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0