مذهب و جهانی سازی: مزیت ها و چالش ها

RELIGION AND GLOBALISATION: BENEFITS AND CHALLENGES (2013)

مذهب و جهانی سازی: مزیت ها و چالش ها

توضیحات: ۵ صفحه انگلیسی، ۱۱ صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده ترجمه فارسی

به زودی مذاهب یک زمینه حاصلخیزی را پیدا خواهند نمود و در مسیری گام خواهند نمود که دیدگاه آنها را به صورت جهانی تقویت و گسترش خواهد داد. با قدردانی از جهانی سازی، مذهب، به خصوص اسلام، همانند الگوهای فرهنگی، خواهد توانست تا به طور وسیع و گسترده ای فراتر از منشأ و جایگاه اصلی خویش توسعه پیدا کند. با این وجود، تا زمانی که مذهب جایگاه محکم خویش را از جهانی سازی به دست نیاورد، افزایش های چندگانه مستمر آن به چالش کشیده می شوند. با وجود آنچه که گفته شد، مقاله کنونی نشان می دهد مذهب، با در نظر گرفتن اسلام به عنوان یک نمونه که معنای قابل توجهی را به دلیل جهانی سازی به دست آورده است، این تأثیرات چندگانه را به مبارزه خواهد طلبید و به این مورد اخیر نزدیک خواهد شد. این مقاله نشان می دهد که به نوبه خود، جهانی سازی را از این جهت به چالش خواهد کشید که با معیارهای جهانی سازی کنونی همانند لیبرالیسم (آزادی خواهی)، مصرف گرایی، نژاد گرایی … تطابق و سازگاری پیدا نخواهد کرد.

کلمات کلیدی:

مذهب، اسلام، جهانی سازی، چندگانگی (دوگانگی)، کاهش دوگانگی (چندگانگی) گرایی

 

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۸۰۰۰ تومان)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 × سه =

0