مدیریت پروژه – گذشته و حال

PROJECT MANAGEMENT – THEN AND NOW (2019)

مدیریت پروژه – گذشته و حال

– توضیحات: ۸ صفحه انگلیسی، ۱۲ صفحه ترجمه آماده فارسی (word) (مقاله با ترجمه)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

مقاله جاری به تحلیل اهمیت استراتژیک مدیریت پروژه می پردازد که توانایی مدیران در مدیریت پروژه ها بصورت کامل و پایدار و با در نظر داشتن توانایی استراتژیک می باشد. همچنین تغییر مدیریت دید پروژه بر اساس نقش و مسئولیت مدیر , دانش لازم , انتظارات مشتری و تعریف موفقیت تحلیل شده است. مقاله بر این حقیقت تاکید دارد که مدیران بیمزان بیشتری بر تجارت تمرکز کنند. پروژه ها باید از دیدگاه استراتژیک و در بافت تجارت یا سازمانی که برای مشتری و سازمان والد خود ارزش تولید می کند,  بررسی شوند.

کلید واژگان: استراتژیک, توانایی , مدیریت , پروژه , تغییرات

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۰۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × دو =

0